goedefroo + goedefroo

Het ereloon brengt verwijlintrest op tegen 10% vanaf de 15de dag volgend op de datum van de ereloonnota en dit zonder aanmaning. Bij vertraging in het betalen van ereloon en na aanmaning, kan de architect zijn prestaties staken voor zover deze opschorting geen nadelige gevolgen kent op de uitgevoerde bouwwerken. Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt, betaalt hij het ereloon voor de uitgevoerde prestaties en een schadeloosstelling van 50% van het ereloon verbonden aan het overblijvend deel van de opdracht van de architect, zelfs meer indien daartoe bewijzen zijn. Niettegenstaande betaling van ereloon behoudt de architect zijn auteursrechten in het bijzonder de ganse artistieke eigendomswaarden van de plannen, studies, voorontwerpen, enz… Hij heeft uitsluitend recht tot reproductie, onder welke vorm en van de documenten, en van het werk. De architect neemt geen financiële lasten op zich wegens vergissingen en fouten van andere partners zoals aannemers, ingenieurs, e.a. evenmin is hij verantwoordelijk t.o.v. de uitvoeringstermijn. Hij is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gebreken eigen aan de opvatting of vervaardiging van de materialen en/of leveringen. Er is wederzijds aangenomen dat de architect geen enkele verantwoordelijkheid draagt met andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft tegenover de opdrachtgever.