goedefroo + goedefroo

28.01.2019

Vierlindensite

De nieuwe centrale werkplaats treedt op als een verzamelpunt waarin de verschillende afdelingen van het team beheer openbaar domein onafhankelijk maar ook collectief kunnen functioneren.

Het ontwerp dient ruimte te bieden aan de volgende afdelingen : Groen
infrastructuur en mobiliteit nette stad huisvuilophaling
logistiek, het creëren van een nieuwe centrale werkplaats bestaat in het samen- voegen van zowel architecturale als landschappelijke elementen op één gemeenschappelijke site.

De betrekking waarin deze complementaire elementen tot elkaar staan is bepaald in de groene ruimte tussen de bestaande gebouwen.

Het opladen van de groene ruimte met een weloverwogen omgevingsaanleg en een benaderbare architectuur zorgt voor een aangename overgang van het zacht residentieel gedeelte naar het hard industrieel gedeelte.