goedefroo + goedefroo

project
titleVOETBALSTADION essevee zulte waregem
location
previousnext
NIEUW STADION ZULTE WAREGEM:
‘100% voetbalbeleving’


Hiervoor gaan we uit van het Engels model van stadions.

-Speler en bezoeker in zeer nauw contact.
-Geen verhoogde tribunes.
-Korte afstand tot het veld.
-Richtlijnen zonder hindernissen.
-Voldoende sanitair.
-Snelle en voldoende catering.
-Korte looplijnen naar de zitjes.
-Reserve op de evacuatiebreedtes.

Dit allemaal ten voordele van supporterscomfort;
Jong en oud, de ganse familie, mindervaliden vergezeld van hun begeleider. Niet alleen op het gelijkvloers beneden in de tribune, maar gemengd in de tribune.

We structureren alle grote stedenbouwkundige entiteiten zoals het stadion, het Expo-gebouw, de ringweg, de parking, oefenvelden, vijvers, Het Pand, enz… in een nieuw masterplan door:
• het afwerken van eerder genomen opties in het project Ware Heem zoals het integreren van het bestaande groen in de projectzone en het aansluiten van het mobiliteitspatroon en parkeerfaciliteiten aan een toekomstige parkeerlus + downscalen van noordelijk ringdeel.
• de stadsranden ter hoogte van de Expo af te werken en tegelijkertijd uitbreidingsmogelijkheden voor de Expo niet te hypothekeren.
• een modern en innovatief stadion te bouwen voor de club en dit op te laden met functies die het gebouw levendig maken en die uitdrukking geeft aan de dynamiek van de club.
• de Groene Poort tot Waregem te sublimeren.
• een exploiteerbaar model voor te stellen.

Door de verschillende functies die het projectgebied dient te herbergen in zeer eenvoudige volumes te vatten, ontstaat er een herkenbare invulling in de groene rand van de stad.

Van de oefenvelden over de Expo, het stadion, Het Pand en het Ware Heem ontstaan erg grote gebouwenentiteiten die de overgang vormen van het stedelijk weefsel naar de grote open ruimte.

Deze groene open ruimte wordt in ons projectvoorstel gestructureerd en bindt alle onderdelen.
Elk gebouw heeft hierin zijn rol en staat autonoom in de groene ruimte; het park.

De commerciële ruimtes en het hotel bakenen het parkeerpark af ten opzichte van de bebouwde kom, het stadion toont als ronde stip geen richting en de woontorens zijn gestrooid in het park.
Deze keuzes garanderen niet alleen een maximale doorwaadbaarheid op het parkniveau, de gelijkvloerse niveaus zijn bovendien ingevuld met handel, fitness, bowling, fanshops of de lobby van het hotel die voor een actieve en levendige ambiance zorgen.

Het stadion wordt in ons voorstel zo weinig mogelijk opgeladen met andere functies vreemd aan voetbal.
Enkel daar waar het opladen een meerwaarde creëert, zoals bijvoorbeeld de fitness en bowling aan de vijvers die een levendigheid tonen aan de stad, wordt hieraan toegegeven.
Hierdoor ontstaat er een beheersbaar exploitatiemodel.
Door de fitness, bowling en een deel van het commerciële ruimtes in het stadion te voorzien, kunnen ze voor een kruisbestuiving zorgen met andere functies.

Stedenbouwkundig zorgt dit er tevens voor dat het stadion een niet nog grotere footprint opeist op een cruciale plek.
Het maken van een rond gebouw heeft hier trouwens alles mee te maken: het bestaande veld annex tribunes ligt voor voetbalstadions op de gebruikelijke noord-zuid as waardoor er destijds geen rekening gehouden werd met zijn uitstraling naar de omgeving toe.
Door er een rond gebouw van te maken en de buitenste cirkelsegmenten op te laden met fitness, bowling, kantoren, restaurant en vipruimtes, ontstaat er een levendige schil die geen voor- of achterkant opeist. Het stadion zal daardoor niet meer met zijn rug naar de stad gekeerd zijn.

Een ronde vorm begeleidt overgangen van zones ook beter. Een ronde vorm is geen hindernis. Een ronde vorm verkleint. Gebouwenranden verdwijnen, grenzen vervagen en maken de negatieve ruime continue.

Deze horizontale ronde schijf is trouwens opgetild waardoor circulatiepatronen van het park naadloos overlopen in de publieke zones van het stadion waardoor het stadion werkelijk deel uitmaakt van het park: los van de grond, transparant in aanblik en levendig.

Hierdoor ontstaat er een dialoog tussen de verzamelde inhoud (restaurant, vipruimtes, kantoren, tribunes, fitness,…) en zijn omgeving.

Facts & figures:

- 13.000 zitplaatsen of 12.000 zitplaatsen en 1.400
staanplaatsen
- 200 mindervalide plaatsen
- 900 bezoekersplaatsen
- 26 skyboxen in tribune A
- 1.200m2 VIP ruimte/feestzalen
- 2.115m2 kantoorruimte
- 855m2 handelsruimte
- 590m2 business restaurant
- bowling
- fitness
- 16 kiosken in tribune D, CD en B
- fanshop
- moderne spelersfaciliteiten
- dug out in de tribune
- alle kantines met elkaar verbonden met rondgang
- geen omheining meer rond stadion
- duurzaamheidsmaatregelen:
• verlichting op dakrand, geen masten meer /geen lichtvervuiling
• zonnewering
• waterrecuperatie
• led verlichting
• gesloten kuip voor geluidsoverlast
- planning:
• tribune CD-D herfst 2015
• tribune B zomer 2016
• tribune C 2017
• tribune A 2018


Financieel: kostprijs 25 miljoen euro