goedefroo + goedefroo

30 jaar geleden zag ons kantoor het levenslicht.
Met heel veel enthousiasme en ijver werkten we aan onze eerste opdrachten en wedstrijden. Met het ontwerp voor de renovatie van het Casino van Oostende stonden we in de laatste ronde van de architectuurwedstrijd tegen onder meer bOb Van Reeth en Foster&partners. We verloren er uiteraard maar we wonnen in die beginjaren ook enkele architectuurwedstrijden zoals de dorpskernvernieuwing van St Baafs Vijve of de kantoren voor de Nederlandse Kunststoffen Industrie te Dongen Nederland.
20 jaar geleden ontwierpen we ons eigen kantoor en meteen ook ons eerste project die 100% voorzag in zijn eigen energiebehoefte.
Het gebouw werd volgens compleet andere uitgangspunten ontworpen dan we tot dan gewoon waren te doen.
Vòòr medio jaren ‘90 werd er nauwelijks gekeken naar de belasting die een gebouw veroorzaakte op onze leefwereld.
Het was de zorg om heel bewust met onze centen om te gaan die ons deed nadenken hoe we betere gebouwen konden ontwerpen voor zowel de gebruikers als voor de natuur waarin die gebouwen staan.
Vaak was enkel de investeringskost belangrijk voor de bouwheren. Gelukkig en maar goed ook worden heden ook de exploitatiekost en nog meer de Life Cycle Cost in rekening genomen.
Bouwheren hebben we veelal van onze duurzaamheidskeuzes kunnen overtuigen door de ‘winst’ te berekenen op middellange termijn. Eigenlijk zijn deze keuzes geen keuzes: het is wereldvreemd en egoïstisch om onze leefwereld te belasten met onze heel beperkte aanwezigheid op deze planeet. Dat begrepen vele bouwheren waardoor we sindsdien betere en intelligente gebouwen realiseren.
De duurzaamheidsopties die we aangrijpen in onze ontwerpen proberen we steeds met zo weinig mogelijk materiaal te verwezenlijken.
We trachten daarbij uiteraard om géén afwerkingsmaterialen te gebruiken en er onmiddellijk van uit te gaan dat de structuur en technieken op zich al heel verzorgd en doordacht dienen uitgewerkt te worden. Zo hoeven we ze ook niet meer weg te stoppen achter gipsplatenomkledingen of ‘valse’ plafonds.
Het is die dogmavrije aanpak die ervoor zorgt dat we niets doen enkel omwille van esthetica of smaak.
Elke ontwerpbeslissing dient een gegronde reden te hebben. De complexiteit van alle vraagstukken op onze weg naar een definitief ontwerp trachten we te tackelen met een bijna wetenschappelijke of tenminste cognitieve benadering.
Meer en meer hebben we daardoor oplossingen gevonden in de natuur. Biomimicry genaamd.
De wijze waarop we in het project KRE te kortrijk het waterprobleem vs verharding hebben aangepakt door middel van een groot drainagevermogende keienfundering of de schacht met verticale tuin in het KBC gebouw te Mechelen die de warme afvoert zoals bij een termietenheuvel en tezelfdertijd de hygrothermie beheerst.
Biomimicry ofte biomimetica bestudeert de natuur om in het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen en dus ook gebouwen oplossingen te vinden daarbij uitgaande van de stelling dat een organisme bijna nooit zijn eigen leefomgeving zal vervuilen, vergiftigen of onleefbaar maken.
Los van de technische kwaliteiten van een ontwerp denken we dat met zorg uitgevoerde ontwerpen ook een zekere zorgzaamheid afdwingen van de gebruikers.
goedefroo+goedefroo architecten heeft steeds heel zorgzaam omgegaan met de diversiteit aan opdrachten en uiteindelijk met de bewoners van onze ontwerpen.
De voorbije 30 jaar zijn gelukkige bewoners en gebruikers van onze ontwerpen ons doel geweest.
Deze ambitie willen we de komende jaren verder verfijnen.